СОТ Дружба, Ревда (19.06.2021)

Фотографии проекта